Nesodden Eiendomsservice

Veiutbedring

Vi tilbyr grunnarbeid for opparbeidelse av vei og vedlikehold. Vi utfører også grunnarbeider før asfaltering. Ønsker du at vi skal stå for asfaltering også så kan vi gjøre dette via våre samarbeidspartnere. 

Ny Gårdsplass

Vi oppgraderer og lager Gårdsplasser med kantstein og gangbaner. Vi har tilgang til alle typer masser for å oppnå optimalt resultat. 

Hageplanering

Vi planerer og lager hager klar for såing eller ferdigplen. Vi kan plante hekker og trær. Vi kan tilby forskjellige typer jord, utifra hva som passer best i hver enkelte hage.